Veiliger bouwen met BuildinG

Woensdag 1 juni 2016 vond de officiële kick-off plaats van het kennis- en innovatiecentrum BuildinG. Het innovatiecentrum BuildinG, Build in Groningen, werkt aan innovatieve en goedkope oplossingen voor een veilige en comfortabele woonomgeving.

Op de Zernike Campus in Groningen verrijst een testhal van BuildinG. Ondernemers kunnen hier, samen met onderzoekers en studenten, nieuwe bouwmaterialen testen. Bijvoorbeeld om veiliger te kunnen bouwen in Groningen. Zo beschikt de testhal over een triltafel waar het trillingsgedrag van materialen en constructies kan worden onderzocht.

Innovatieve oplossingen

Daarnaast biedt de hal onderzoeksmogelijkheden voor energiezuinige bouw, levensloopbestendig wonen en domotica. Dit moet leiden tot nieuwe producten. Deze innovaties kunnen in de regio geproduceerd worden en zo bijdragen aan de Groningse economie.

Kennis delen

BuildinG is een gezamenlijk initiatief van de Economic Board Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Bouwend Nederland en TNO. Dit kennis- en innovatiecentrum moet de plek worden voor toekomstbestendig bouwen en wonen.

Nieuwbouw-innovatieregeling

NAM hecht veel belang aan innovatieve oplossingen voor aardbevingsbestendiger nieuwbouw. Met de Nieuwbouw-innovatieregeling biedt NAM ondernemers en ontwerpers ondersteuning bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in het gebied boven het Groningen-gasveld.

Lees elders in dit magazine meer over veiligheid of lees verder op NAMPlatform.nl over de Nieuwbouw-innovatieregeling.