Goed voorbereid op aardbevingen

In Groningen vinden aardbevingen plaats door gaswinning uit het Groningen-gasveld. NAM probeert de kracht, de frequentie en de gevolgen van aardbevingen zo veel mogelijk te beperken. Zelf kunt u een aantal eenvoudige dingen doen om u voor te bereiden op een aardbeving.

Een goede voorbereiding kan het verschil maken tijdens een aardbeving en de veiligheid aanzienlijk vergroten. Denk aan het vastzetten van een kast of het controleren of een lamp stevig hangt.

Voorbereiden

Het zijn vaak simpele acties die tijdens een aardbeving een groot verschil kunnen maken:

 • Controleer de schoorsteen
 • Kijk of de dakpannen goed liggen.
 • Zorg dat kasten zijn vastgemaakt aan de wand.
 • Controleer of alle spullen stevig staan of goed zijn vastgemaakt.
 • Zorg voor een zaklamp voor het geval de stroom uitvalt.

Tijdens of na een aardbeving

Het is belangrijk ook tijdens of na een aardbeving de veiligheid zo goed mogelijk in de gaten te houden. Denk aan het volgende:

Tijdens een aardbeving
 • Blijf binnen uit de buurt van ramen, spiegels en buitenmuren.
 • Bescherm zo nodig uw hoofd door deze af te schermen met uw armen.
 • Blijf buiten uit de buurt van gebouwen met glas of dakpannen. Deze kunnen naar beneden komen.
Na een aardbeving
 • Controleer uzelf en anderen op verwondingen. Bel bij twijfel 112.
 • Ga na of uw buren hulp nodig hebben.
 • Neem bij schade contact op met Centrum Veilig Wonen in Appingedam.

Je hebt meer in huis dan je denkt...

Hoe bereidt u zich voor op een aardbeving? Bekijk de video van de Veiligheidsregio Groningen, waarin Mariska de Lange uit Middelstum vertelt hoe zij zich voorbereidt.

Veiligheidsregio Groningen

Veiligheidsregio Groningen (VRG) richt zich op het vergroten van de veiligheid in de regio. Binnen de Veiligheidsregio werken de zogenoemde crisispartners samen met vitale partners en deskundigen nauw samen aan het voorkomen en bestrijden van calamiteiten.

Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen
Veiligheidsregio Groningen coördineert alle betrokken partijen tijdens een incident of ramp. Daarnaast maakt VRG een inschatting van risico’s in de regio en stelt voor de bestrijding hiervan o.a. zogenoemde Incidentbestrijdingsplannen op. In april 2016 presenteerde de Veiligheidsregio een herziene versie van het Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen.

De Veiligheidsregio stelde dit plan op in nauwe samenwerking met alle crisispartners, vitale partners en deskundigen. In het plan verwerkte de Veiligheidsregio Groningen alle nieuwe kennis en inzichten rond gaswinning uit het Groningen-gasveld en de gevolgen daarvan.

Tenslotte zorgt Veiligheidsregio Groningen dat bewoners in de regio goed zijn voorbereid op rampen en calamiteiten door het verstrekken van informatie.