Aardbevingsdreiging en -risico

Aardbevingsdreiging en -risico

Groningers willen weten of zij veilig zijn in hun eigen huis. Om hier iets over te kunnen zeggen, is het belangrijk te weten wat er in de diepe ondergrond gebeurt en wat de gevolgen daarvan zijn aan de oppervlakte. Dit noemen we aardbevingsdreiging (hazard). Daarbij is belangrijk hoe goed gebouwen in Groningen bestand zijn tegen aardbevingen. Dat deel noemen we het aardbevingsrisico (risk).

Voor het Winningsplan van NAM in 2013 werd voor het eerst een inschatting gemaakt van de dreiging en het risico. Er waren destijds weinig meetgegevens beschikbaar. NAM deed bewust voorzichtige aannames, op basis van natuurlijke aardbevingen in Zuid-Europa. De inschatting van de dreiging en het risico waren daarom vrij hoog.

Dankzij een uitgebreid meet- en monitoringsnetwerk in en boven het Groningen-gasveld kunnen we nu rekenen met gegevens uit het Groningen-gasveld. We kunnen de aardbevingsdreiging steeds nauwkeuriger inschatten. Er is bovendien veel onderzoek gedaan naar de sterkte van metselwerk. Dit gebeurt in huizen in de provincie, maar ook door hele huizen op een schudtafel bloot te stellen aan zware trillingen.

In het Winningsplan 2016 heeft NAM de uitkomsten verwerkt van het meest recente ‘Hazard & Risk’ onderzoek. Uit de onderzoeksresultaten blijkt zowel de aardbevingsdreiging als het –risico lager dan eerder werd aangenomen.

Lees ook het vraaggesprek met de Italiaanse onderzoeker Rui Pinho over veilig wonen.

De relatie tussen gaswinning en veiligheid

Het onderzoek van NAM naar de relatie tussen gaswinning en veiligheid bestaat uit zeven thema’s. Het aardbevingsonderzoek richt zich hiermee op het inschatten van de aardbevingsdreiging (stappen 1 tot en met 4) en het aardbevingsrisico (stappen 5 tot en met 7).