Wat gebeurde er de eerste helft van 2016?

7 januari
NAM publiceert de productiecijfers over 2015. In 2015 produceerde NAM in totaal 46,4 miljard kubieke meter aardgas, waarvan 28,1 miljard kubieke meter uit het Groningen-gasveld. Voor het kalenderjaar 2015 was het afgesproken plafond voor gaswinning in Groningen 30 miljard kubieke meter. Voor het “gasjaar” 2015/2016 (oktober t/m september) is het winningsplafond 27 miljard kubieke meter.

Bekijk ook actuele informatie over gaswinning uit het Groningen-gasveld
13 januari
Drie winnaars van de Kadepop Battle: Animal Antics, City of Life en Tied Laces staan in januari 2016 op Eurosonic/Noorderslag.

Lees meer over de drie winnaars
14 januari
NAM-directeur Gerald Schotman spreekt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak in De Nieuwe Kolk in Assen over een eerlijker verdeling van aardgasbaten.

Lees meer over de nieuwjaarstoespraak
19 januari
Acht innovatieve inzendingen krijgen een financiële bijdrage tot 30.000 euro toegekend, in het kader van de Nieuwbouw-innovatieregeling van NAM.

Lees verder over de Nieuwbouwregeling of over de Nieuwbouw-innovatieregeling van NAM.
29 januari
Personeel en omwonenden leggen in Scheemda symbolisch de eerste steen van het nieuw te bouwen Ommelander Ziekenhuis Groningen. Lees verder over de symbolisch eerste steen van dit ziekenhuis.
5 februari
Het Groninger Landschap en NAM bereiken overeenstemming over de overdracht van monumentaal erfgoed in de regio boven het Groningen-gasveld. NAM draagt Rijksmonumenten over aan Groninger Landschap.

Lees alles over deze overdracht op de website van het Groninger Landschap.
25 februari
Aardbeving bij Froombosch, 2.4 op de Schaal van Richter.

Bekijk hier het totaal aantal aardbevingen tot nu toe
4 maart
NAM inventariseert de maatschappelijke effecten van aardbevingen in de regio boven het Groningen-gasveld.

We maakten voor u een samenvatting (PDF) van deze inventarisatie.
7 maart
In Holwierde start het project Kansen voor kinderen, met een feestelijke mix van sport-, cultuur- en natuuractiviteiten. Het versterken van ‘21st century skills’ bij kinderen staat centraal in dit project. Lees verder over de start en de inhoud van Kansen voor kinderen.
18 maart
In Loppersum komt het realiseren van 21 bevingsbestendiger wisselwoningen dichterbij, wanneer de betrokken partijen aankondigen hiervoor belangrijke overeenkomsten te hebben getekend.

Lees meer over deze wisselwoningen
24 maart
Het ministerie van Economische Zaken, De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en NAM maken, in navolging van het Meerjarenprogramma van NCG, formele samenwerkingsafspraken om concreet invulling te geven aan de afhandeling van schade en het programma voor bouwkundig versterken.
1 april
NAM dient bij de minister van Economische Zaken en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een geactualiseerd Winningsplan in voor het Groningen-gasveld. NAM levert het Winningsplan 2016 in met een Meet- & Regelprotocol en een studieprogramma.

Lees het Winningsplan 2016 en alle relevante documenten bij dit plan
13 april
Horus, een bedrijf uit Bedum, legt bij wijze van proef en in opdracht van NAM op innovatieve wijze de eigenschappen van gebouwen boven het Groningen-gasveld tot in detail vast.

Lees meer over de innovatieve straatinspecties
15 april
NAM breidt de Waarderegeling, die sinds april 2014 van kracht is, uit. Met de waarderegeling compenseert NAM een eventueel lagere verkoopprijs door aardbevingen. Meer dan 1.000 huizenverkopers maakten reeds gebruik van deze regeling.
19 april
NAM publiceert haar voorstel voor toekomstige gaswinning uit het Groningen-gasveld. NAM stelt een handhaving van het huidige productieniveau van 27 miljard kubieke meter voor.

Lees het volledig bericht hierover op NAMPlatform.nl
20 april
De film ‘Samen naar school’ gaat in première op Podium TV.

Lees hier meer over de film
25 april
Voor zijn filmproject ‘Sappe de pachtinner’ ontvangt filmmaker Paul Bezuijen uit handen van NAM directeur Gerald Schotman de Publieksprijs Leefbaarheid voor mediaprojecten.

Lees verder over dit Mediaproject of over het Leefbaarheid-en Duurzaamheidsprogramma van NAM.
29 april
NAM dient bij de rijksoverheid een supplement in bij het Technisch Addendum van het Winningsplan 2016. Hierin staan onderwerpen die, vanwege vervroegd indienen van Winningsplan 2016, niet werden opgenomen in oorspronkelijk Technisch Addendum. Bekijk alle documenten die bij het Winningsplan 2016 werden ingediend.

Lees meer over aanvullend pakket aan maatregelen
1 juni
NAM bundelt de kennis over aardbevingsbestendiger bouwen in Het Slimme Bouwen. Constructeurs kunnen zich door dit naslagwerk laten inspireren over aardbevingsbestendiger bouw.

Op 1 juni overhandigt NAM het eerste exemplaar van het naslagwerk aan ingenieursbureau W2N.