Tijdlijn 2015

5 januari
Centrum Veilig Wonen (CVW) van start in Appingedam. CVW verzorgt schadeherstel en het veiliger maken en verduurzamen van huizen en gebouwen.

NAM belooft aan de Dialoogtafel voor eind 2015 195 ‘complexe schadegevallen’ af te ronden, waar meer aan de hand is dan alleen aardbevingsschade.
9 februari
Nadat minister Kamp eind januari de maximale gaswinning voor 2015 vaststelde op 33 miljard m³, kondigt hij pakket aan extra maatregelen aan om veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Hij beperkt de gaswinning tot 1 juli 2015 tot maximaal 16,5 miljard m³.

Lees meer over aanvullend pakket aan maatregelen
18 februari
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) publiceert rapport ‘Aardbevingsrisico’s in Groningen’. In reactie hierop biedt NAMdirecteur Gerald Schotman in april excuses aan voor het feit dat aardbevingen tot problemen leiden.

Lees de reactie van NAM op rapport OvV
18 maart
SP wint de verkiezingen voor Provinciale Staten Groningen.
23 maart
Forse uitbreiding van KNMI-meetnetwerk boven Groningengasveld en van het netwerk aan gebouwsensoren.

Lees meer over uitbreiding meetnetwerk
7 april
Krakers bezetten de monumentale boerderij De Haver in Onderdendam. Zij verlaten het pand nadat zij hiertoe in een kort geding door de rechter zijn gesommeerd.
19 mei
Op locatie Zeerijp start de boring van een tweede put voor de installatie van een diepe geofoon.
21 mei
Vakjury kent zeven innovatieve voorstellen voor aardbevingsbestendiger bouwen geldbedrag toe in het kader van Nieuwbouw-innovatieregeling. De Vakwerkprijs voor Bouwkundig versterken gaat naar Bouwbedrijf Strackee uit Amsterdam.

Lees meer over Nieuwbouw Innovatie-regeling of over de Vakwerkprijs
1 juni
Benoeming Hans Alders tot Nationaal Coördinator Groningen.

Lees meer over de NCG
26 juni
Opening tijdelijke, bevingsbestendige school in Loppersum. De basisscholen, Prinses Beatrix en De Roemte en kinderopvang Kids2B betrekken het gebouw.
1 juli
Tweede Kamer voert politiek debat over gaswinning uit Groningengasveld en besluit dat NAM tot eind 2015 nog 13,5 miljard m³ gas mag produceren. Ruim honderd scholen zijn geïnspecteerd op risicovolle situaties
21 augustus
Vijf jonge muziekacts mogen optreden op het Talent Stage van Kadepop, dat gefinancierd wordt uit het Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma van NAM.
2 september
De Rechtbank Noord-Nederland bepaalt dat alle inwoners boven het Groningen-gasveld recht hebben op compensatie van waardedaling van de woning door aardbevingen. NAM tekent beroep aan tegen deze uitspraak.

Lees meer over de rechtszaak Waardedaling
9 september
NAM en gemeente Groningen bereiken definitief akkoord aardbevingsbestendige bouw van Groninger Forum.

Lees meer over het definitief akkoord rond het Groninger Forum
14 september
Onderzoeksinstituut EUcentre laat Gronings huis trillen op de triltafel in het Italiaanse Pavia. Dit is onderdeel van het aardbevingsonderzoek van NAM.

Lees meer over het onderzoek in het Italiaanse Pavia
30 september
Aardbeving bij Hellum, 3.1 op de Schaal van Richter.

Bekijk hier het totaal aantal aardbevingen in 2015
16 november
NAM presenteert tussenresultaten van grootschalig aardbevingsonderzoek. Dit onderzoek biedt meer inzicht in de effecten van aardbevingen en de te nemen maatregelen.

Lees meer over de tussentijdse onderzoeksresultaten
18 november
De Raad van State spreekt zich definitief uit over gaswinning uit het Groningen-gasveld.

Lees meer over de uitspraak van de RvS
26 november
Opening bevingsbestendiger supermarkt in Loppersum

Lees hier meer
18 december
Minister Kamp van Economische Zaken kondigt besluit aan over gaswinning in 2016 en keurt Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’ van Nationaal Coördinator Groningen goed.

Lees hier meer