Nieuw dorpshuis in oud jasje

Slide 8
Slide 4
Slide 3
Slide 5
Slide 6

Vereniging Groninger Dorpen startte in 2016 met de uitvoering van het programma Elk Dorp een Duurzaam Dak. Doel van dit programma is elk dorp in de 9 aardbevingsgemeenten een duurzame ontmoetingsplek te geven, klaar voor de toekomst. Dorpshuis Aig’n Heerd in Leermens is één van de eerste ‘duurzame daken’.

In 2014 werd bij het uit 1908 stammende dorpshuis in Leermens aardbevingsschade vastgesteld. De situatie bleek een jaar later zelfs zo ernstig dat de beheerders met hun gezin tijdelijk elders in het dorp ondergebracht werden. Het dorpshuis kon eerst nog wel gedeeltelijk worden gebruikt, maar moest echt dicht toen de herstel- en versterkingswerkzaamheden startten. Dat was in februari 2016.

Herstellen, versterken, verduurzamen

Nane van der Molen

Nane van der Molen is secretaris van de Stichting Dorpshuis Leermens. Hij vertelt over de situatie rond het dorpshuis: “Op een gegeven moment werd duidelijk dat alleen schadeherstel niet volstond. Het gebouw moest ook versterkt worden.” Geen goed bericht en een ingrijpende operatie, maar de inwoners van Leermens zaten niet bij de pakken neer. “Dat het dorpshuis over de kop moest, stond vast. Wij dachten toen: ’dat biedt ook een kans om in duurzaamheid te investeren’.” De Stichting Dorpshuis Leermens schreef daar een plan voor en diende een aanvraag in bij Elk Dorp een Duurzaam Dak.

“De energiekosten gaan tot 75% omlaag. Dat scheelt een slok op een borrel”

Dankzij bijdragen van Elk Dorp een Duurzaam Dak, de gemeente Loppersum en enkele andere fondsen kan Aig’n Heerd de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Van der Molen: “De vloerverwarming, isolatie, dubbele beglazing, warmtepomp en zonnepanelen zorgen ervoor dat de energiekosten tot wel 75% omlaag zullen gaan. Dat scheelt een slok op een borrel bij de exploitatie.”

Inwoners weer welkom

Dorpshuis Aig’n Heerd wordt op 15 december 2016 officieel heropend. In 2017 zal het dorpshuis het middelpunt zijn van de viering van het 975-jarig bestaan van Leermens. De viering van dit jubileum werd door de werkzaamheden een jaar uitgesteld.

Van der Molen is blij dat het dorpshuis weer open kan. “Dat is goed voor het dorp en zijn verenigingen, maar vooral ook voor de beheerders en hun gezin. Zij kunnen straks na anderhalf jaar eindelijk weer terug naar huis.”

Ontmoetingsplek van essentieel belang

Procesbegeleider Marian van Voorn van Groninger Dorpen licht de achterliggende gedachte van Elk Dorp een Duurzaam Dak toe: “Voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp is een ontmoetingsplek van essentieel belang. We ondersteunen met dit programma dorpen in het gaswinningsgebied bij het toekomstbestendig maken van hun ontmoetingsplek.”

“Een ontmoetingsplek is essentieel voor de leefbaarheid en vitaliteit van een dorp”

Van der Molen beaamt dat: “Aig’n Heerd is echt de huiskamer van Leermens. Er is 200 dagen per jaar iets te doen, van groot tot heel klein. Dat hebben we gemist. Maar we hebben nu een beter te exploiteren dorpshuis en zijn er bovendien in geslaagd het karakteristieke uiterlijk van het pand te behouden. We hebben dus een nieuw, veilig en duurzaam dorpshuis, in het oude, originele jasje. Daar zijn we blij mee.”

Elk Dorp een Duurzaam Dak gaat uit van één dorpsdak voor elk dorp en biedt ondersteuning bij de keuze of ontwikkeling van het gebouw en het maken van een plan. Daarnaast verstrekt het programma een financiële bijdrage voor bouwkundig of energetisch advies en een financiële bijdrage voor bouwkundige aanpassingen.

3e aanvraagronde Elk Dorp een Duurzaam Dak

Het programma Elk Dorp een Duurzaam Dak loopt tot en met 2018. Elk jaar zijn er drie aanvraagmomenten: 1 april, 1 september en 1 december. Als u nog een aanvraag in wilt dienen vóór 1 december 2016 kunt u contact opnemen met het projectteam van het programma via info@elkdorpeenduurzaamdak.nl. Zij bieden hulp en advies bij uw aanvraag.

Kansrijk Groningen

Elk Dorp een Duurzaam Dak is één van de programma’s van Kansrijk Groningen. Dit is de overkoepelende naam die verschillende overheden en organisaties gebruiken voor leefbaarheidsprogramma’s in Groningen. Het gaat bijvoorbeeld om programma’s waar Groningers met goede ideeën terechtkunnen voor financiële ondersteuning, maar ook om gemeentelijke herstructureringsprojecten en regionale programma’s voor grotere thema’s. Denk aan snel internet, duurzame energie of herbestemming van cultureel erfgoed. Zo werken we samen aan een prettig woon-, werk- en leefklimaat in Groningen.

De coördinatie van Kansrijk Groningen ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. De programma’s worden gefinancierd door NAM. Kijk voor meer informatie op www.kansrijkgroningen.nl.

13 duurzame daken toegekend in eerste aanvraagronde

De eerste aanvraagronde van Elk Dorp een Duurzaam Dak sloot op vrijdag 1 april 2016. In totaal zonden 17 dorpen een aanvraag in. Slechts één daarvan werd afgewezen. Drie dorpen is gevraagd om meer informatie. Dertien dorpen en wijken kregen een bijdrage voor het verduurzamen of realiseren van een ontmoetingsplek: Adorp, Appingedam Centrum, Baflo, Delfzijl-West, Den Andel, Kantens, Kloosterburen, Leermens, Rottum, Schouwerzijl, Ten Post, Westerwijtwerd en Woltersum.

Inmiddels is ook de tweede aanvraagronde gesloten. Daarin werden 4 aanvragen ingediend.

Contact met Elk Dorp een Duurzaam Dak

Voor meer informatie over het programma of het doen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het projectteam van Elk Dorp een Duurzaam Dak:

Website:
www.elkdorpeenduurzaamdak.nl
E-mailadres:
info@elkdorpeenduurzaamdak.nl
Telefoon:
050-3062900