NAM studie- en data-aquisitieprogramma

NAM studie- en data-aquisitieprogramma Groningen-gasveld nauwgezet in kaart brengen

Voor een beter inzicht in de relatie tussen gaswinning en aardbevingen is onderzoek én het verzamelen van meetgegevens essentieel. NAM legt tot in detail vast wat er wordt gemeten, in het zogenoemde studie- en data-acquisitieprogramma. De regio boven het Groningen-gasveld is dankzij diverse meetnetwerken het best beluisterde stukje aarde ter wereld.

KNMI meetnetwerk

Het meet- en monitoringsnetwerk in Groningen is vanaf 2013 uitgebreid. Zo werd het meetnetwerk van het KNMI boven het Groningen-gasveld uitgebreid van 13 naar 83 meetstations. Het meetnetwerk van het KNMI legt vast wat er in de ondergrond boven het Groningen-gasveld gebeurt. De nieuwe meetstations bestaan uit versnellingsmeter boven de grond en vier geofoons op 50, 100, 150 en op 200 meter diepte.

Gebouwsensoren

TNO plaatste, in opdracht van NAM, in totaal 350 gebouwsensoren in de regio boven en rond het Groningen-gasveld. Deze sensoren zijn geplaatst in openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen en industriële panden, en in particuliere woningen. De gebouwsensoren registreren elke trilling van een huis of gebouw.

Flexibel netwerk

Met een flexibel meetnetwerk startte in oktober 2016 een geofysisch onderzoek dat de bodemeigenschappen boven het Groningen-gasveld nog nauwkeuriger in beeld brengt. Doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe de bodem trilt bij een aardbeving.

Steeds beter beeld

Door uitbreiding van het meet- en monitoringsnetwerk komen steeds meer gegevens beschikbaar over het Groningen-gasveld. Dit maakt het mogelijk prognose- en risicomodellen verder toe te spitsen op de specifiek Groningse situatie. De onzekerheidsmarges nemen steeds verder af.

Meer lezen

Lees elders in dit magazine over het netwerk aan gebouwsensoren of over het geofysisch onderzoek dat wordt uitgevoerd door Rossingh Geophysics.

Wat meet NAM?