“Wat meten we met die gebouwsensoren en wat kunnen we ermee?”

Slide 1
Slide 4
Slide 5
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12

Dinsdag 25 oktober vond in het ASWA-gebouw in Appingedam een informatieve bijeenkomst plaats over gebouwsensoren boven het Groningen-gasveld. Tijdens deze bijeenkomst werden Groningers met een gebouwsensor uitgebreid geïnformeerd over hoe het TNO-onderzoek met gebouwsensoren past in het grotere onderzoeksprogramma van NAM.

Huibert Borsje van TNO praatte de aanwezigen actueel bij over de meetresultaten van de gebouwsensoren en de voorlopige conclusies over gevolgen van aardbevingen voor huizen. Ruim zestig Groningers woonden de bijeenkomst in Appingedam bij. Burgemeester Rika Pot van Appingedam trapte de avond af en heette de aanwezigen welkom.

Meten is weten

De burgemeester benadrukte het belang van gebouwsensoren. “Meten is weten. Daarmee gaan we terug naar de bron: waar hebben we het precies over, wat wordt er gemeten en wat kunnen we met die meetresultaten? Ik vind het belangrijk dat we hierover geïnformeerd worden, die wetenschappelijke kennis delen en daar ook kritische vragen bij stellen.”

“Gebouwsensoren registreren elke trilling aan het huis”
Huibert Borsje, TNO-onderzoeker

Triggers

Anton Kuil uit Groningen kwam naar de bijeenkomst met een kritische vraag. “In ons huis is de gebouwsensor heel laag bij de grond geïnstalleerd. Met stofzuigen tik ik er regelmatig tegenaan. Daar heb ik al eens over gebeld, het vervuilt volgens mij de meetresultaten.”

TNO-onderzoeker Huibert Borsje beantwoordt de vraag van Anton Kuil, wanneer hij tijdens zijn presentatie uitleg geeft over zogenoemde ‘triggers’. “Een gebouwsensor laat soms onverklaarbare meetresultaten zien, dat noemen we triggers. Wanneer we dat signaleren, nemen we contact op met de bewoners. Die metingen zijn over het algemeen wel te herleiden, zoals de stofzuiger die er tegenaan tikte, een boom in de tuin die werd omgehakt of wegwerkzaamheden in de buurt. Gebouwsensoren registreren echt elke trilling aan het huis.”

TNO analyse

Het TNO-netwerk is sinds 2014 actief. Sinds die tijd waren er vijf aardbevingen met een kracht van 2.5 op de schaal van Richter of hoger. TNO analyseerde de impact van deze aardbevingen op de huizen met een sensor. Huibert Borsje praatte de aanwezigen bij de bijeenkomst bij over de voorlopige conclusies. Albertus Dijks uit Appingedam luistert met veel interesse naar het verhaal van de TNO’er. “Ik weet ongeveer wel wat de gebouwsensoren meten, maar deze analyse is bijzonder interessant.”

“Deze analyse is bijzonder interessant”
Albertus Dijks, Appingedam

Meetresultaten

Albertus Dijks heeft thuis ook schade. Dat was voor hem reden zich destijds aan te melden voor de plaatsing van een gebouwsensor. “Ik wil wel weten wat er tijdens een aardbeving met ons huis gebeurt. Toen de sensor net geplaatst was, bestudeerde ik regelmatig de meetresultaten. Tegenwoordig doe ik dat niet meer zo vaak. Alles went.”

Gebouwsensoren

TNO plaatste in opdracht van NAM circa 350 gebouwsensoren aan huizen en gebouwen boven en rond het Groningen-gasveld. De sensoren zijn in verschillende typen huizen en gebouwen geplaatst. Deze zijn zorgvuldig verspreid over de regio boven het Groningen-gasveld en langs de randen van dit gebied. Hiermee onderzoeken we de gevolgen van aardbevingen voor gebouwen.

De gebouwsensoren registreren elke beweging van een gebouw. Hiermee krijgen we een beter inzicht in het verband tussen aardbevingen en de veiligheid in huis. Ook geeft het netwerk inzicht in de locatie waar een aardbeving heeft plaatsgevonden. Al deze kennis leert ons nog beter welke gebouwen we bouwkundig moeten versterken en hoe we dat het beste kunnen doen.

Het netwerk van gebouwsensoren maakt deel uit van het NAM studie-en data-acquisitie programma.
Lees hier elders in dit magazine meer over.

Meedoen aan het onderzoek

Bewoners die deelnemen aan het onderzoek met de gebouwsensoren, hebben via een beveiligde omgeving inzicht in de meetgegevens van hun eigen sensor. De verzamelde meetgegevens worden online gepubliceerd. De metingen van sensoren aan gemeentehuizen zijn real-time te volgen.

De dekking van het netwerk in de kern van het aardbevingsgebied is voldoende. Maar aan de randen van het aardbevingsgebied worden nu ook deelnemers aan het onderzoek gezocht. Heb je interesse? Meld je dan aan via het online formulier.