Jeroen Rijnhart, EPI-kenniscentrum:

“Elke verbouwing moet een feestje zijn”

“Elke verbouwing moet een feestje zijn”

“Elke verbouwing zou een feestje moeten zijn. Dat besef dringt langzaam door bij de bouwsector. Iedere verbouwing is uniek, in tegenstelling tot de massale nieuwbouw de afgelopen zestig jaar. Voor ondernemers in de bouw ligt daar een belangrijke opgave”, betoogt Jeroen Rijnhart van het EPI-kenniscentrum. Rijnhart voorspelt een transformatie in de bouw. ”Ik zie daar de komende jaren voor EPI-kenniscentrum een belangrijke, ondersteunende rol.”

Eind 2014 ging Jeroen Rijnhart aan de slag bij het EPI-kenniscentrum. Nu, twee jaar verder, zit zijn opdracht als kwartiermaker erop. De Nationaal Coördinator Groningen, de Provincie Groningen, Economic Board Groningen en NAM kwamen onlangs overeen het EPI-kenniscentrum de komende jaren financieel te ondersteunen. “Daarmee is een belangrijke voorwaarde voor de toekomst geborgd. Een mooi moment om mijn taken over te dragen”, stelt Rijnhart.

Opdrachten

“Bij mijn aantreden kreeg ik twee opdrachten. Het creëren van een structurele financiële basis voor EPI-kenniscentrum was een van die opdrachten. Maar de belangrijkste opgave was aan de slag te gaan met het ontwikkelen van de organisatie én een programma dat zich richt op Educatie, Praktijk en Innovatie (EPI) bij aardbevingsbestendig bouwen.”

“Vlak na mijn aantreden werd de komst van Centrum Veilig Wonen (CVW) aangekondigd. Een toevallige samenloop van omstandigheden. Ik ben direct gaan praten met deze organisatie die, op afstand van NAM, werkt aan schadeherstel en het versterken en verduurzamen van huizen. We kwamen overeen dat het EPI-kenniscentrum de opleidingen en trainingen voor de erkenningsregeling van het CVW zou aanbieden en coördineren. De focus van het opleidingsprogramma ligt op klantgericht werken, vaktechniek en veiligheid.”

Communicatie en gedrag

‘Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden’ was de eerste training die EPI-kenniscentrum als onderdeel van de erkenningsregeling aanbood. “We hebben vooraf heel goed nagedacht over de inhoud en de wijze waarop we de training aanbieden. Hoewel medewerkers in de bouw weinig opleidingsdagen hebben, is deze klantgerichte training verplicht voor iedereen die voor CVW werkt. We hebben er daarom bewust voor gekozen de opbouw en de trainers zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk.”

Die keuze bleek een schot in de roos, vertelt Rijnhart. “Toen we begin 2015 startten met de training, gingen we voorzichtig uit van maximaal 1.000 cursisten. Inmiddels volgden bijna 5.000 medewerkers in de bouw de training.”

Succes

“Het succes van de training is enerzijds te danken aan het feit dat CVW tot voor kort de kosten voor rekening nam. Maar deelnemers aan de training reageren ook enthousiast. Zij leren hoe ze zo goed mogelijk met klanten kunnen omgaan. Die kennis blijken ze ook thuis en bij collega’s toe te passen. Het verandert zelfs de sfeer op de werkvloer.”

Inmiddels ontwikkelt EPI-kenniscentrum ook trainingen op gebied van Veiligheid en Vaktechniek. Rijnhart: “Er is momenteel in Groningen veel vraag naar scholing over aardbevingsbestendige bouw. Daar spelen wij uiteraard op in, maar kijken ook richting de toekomst. Ik verwacht een toenemende vraag naar kennis over preventieve maatregelen en het verduurzamen van huizen en gebouwen.”

Blik op de toekomst

Ook in het reguliere bouwonderwijs is veel belangstelling voor het aanbod van de cursussen en trainingen van EPI-kenniscentrum, weet Rijnhart. “Er is een kloof tussen het onderwijs en het werkveld. Sinds de Tweede Wereldoorlog ligt de focus in de bouw op grootschalige nieuwbouw. Het onderwijs sluit daarbij aan. Maar er vindt de komende jaren een verschuiving plaats van nieuwbouw naar verbouw: het bevingsbestendiger maken, verduurzamen of levensloopbestendiger maken van woningen.”

Bij verbouw is elke situatie uniek, legt Rijnhart uit. “Elke bewoner heeft andere wensen. Dat besef begint langzaam door te dringen bij ondernemers in de bouw. En daarmee neemt ook het belang toe van bijvoorbeeld een training over communicatie en gedrag.”

EPI-kenniscentrum

Het EPI-kenniscentrum, voor Educatie, Praktijk en Innovatie, werd in 2014 gevormd door het Alfa-college, de Hanzehogeschol Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Zij bundelden de krachten voor het vergaren en overdragen van kennis over aardsbevingsbestendig bouwen.

Het EPI-kenniscentrum werkt hierbij nauw samen met een groot aantal partners uit het werkveld. In overleg met Centrum Veilig Wonen (CVW) verzorgt EPI-kenniscentrum alle trainingen voor de erkenningsregeling van CVW.

EPI-kenniscentrum brengt kennis over bevingsbestendig bouwen vanuit verschillende disciplines bij elkaar en verzorgt praktische vakopleidingen en trainingen op elk niveau. Er zijn modules, cursussen, trainingen en masterclasses op mbo-, hbo en wo-niveau: voor leerlingen in de bouw, kader medewerkers, schade-experts, engineers, EVS-inspecteurs en bouwplaats personeel.