Derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling

Derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling Als een echte Willie Wortel praktische innovaties bedenken

Vijf deelnemers aan de derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling presenteerden dinsdag 8 november hun innovatieve voorstellen voor bevingsbestendig bouwen bij hoogbouw en rijtjeswoningen. Een deskundige jury kende in hotel Spoorzicht in Loppersum een financiële bijdrage toe aan de vijf gepresenteerde voorstellen, voor nader onderzoek en het verder uitwerken van de voorstellen.

De vakjury, bijgestaan door een Technische Commissie, beoordeelde de innovatieve ideeën strikt op vier criteria:

  • De technische haalbaarheid
  • Het innovatieve karakter
  • De regionale uitstraling of impact
  • De architectonische aspecten

De gepresenteerde ideeën varieerden van het gebruik van gewapend metselwerk en prefab betonnen bouwpanelen tot het bouwen met karton of stro en een productinnovatie in de vorm van een flexibele aardbevingsbestendige doorvoerset voor het aanleggen van starre leidingen en kabels in beton.

Verrassende innovaties

“Deze derde ronde levert opnieuw een aantal verrassende ‘gekke en embryonale’ innovaties op”, stelde juryvoorzitter Jan Rots. “In eerdere rondes werden we ook al verrast door het gebruik van opmerkelijke materialen, zoals hennep. Dit keer is het gebruik van karton en stro heel opmerkelijk. Maar onderschat ook het gebruik van gewapend metselwerk niet. Dat klinkt niet bijzonder sexy, maar de hier aangedragen oplossing, is zeker innovatief. Het zijn vijf mooie voorstellen, die zeker nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden. We hopen dat de zogenoemde ‘promesses’ die vandaag toegekend zijn daartoe aanmoedigen.” De toegekende bedragen voor nader onderzoek varieerden van 10.000 tot 30.000 euro.

De Nieuwbouw-innovatieregeling

De Nieuwbouw-innovatieregeling van NAM biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën voor bevingsbestendigere nieuwbouw van woningen in het gebied boven het Groningen-gasveld. De Nieuwbouw-innovatieregeling is een gezamenlijk initiatief van de Economic Board Groningen, EPI-kenniscentrum, de gemeente Loppersum en NAM.

De eerste twee studierondes van de Nieuwbouw-innovatieregeling zijn inmiddels afgerond. In die twee rondes kregen 21 innovatieve ideeën een bijdrage voor het verder onderzoeken en uitwerken van hun innovatie. Hierbij werd samengewerkt met bekende instituten zoals de TU Delft, TU Eindhoven en TNO. In totaal kregen de innovatieve ideeën in de eerste twee ronden een bedrag van € 560.000,- toegekend voor verder onderzoek.

De derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich specifiek op rijwoningen en hoogbouw. Voor deze ronde werden 13 aanvragen ingediend, waarbij 41 regionale en landelijke bedrijven betrokken zijn.

Lees meer over de presentatie van de Nieuwbouw-innovatieregeling op 9 november op NAM.nl

Motivatie en innovatie

De deelnemende ondernemers zijn enthousiast en gedreven. Wat beweegt ze deel te nemen aan deze regeling, vroegen wij een aantal van hen. Hoe komen zij op hun ideeën en wat verwachten zij van de regeling? Brenda van der Wal van Bouwbedrijf Wolthuis en Peter Davids van VplusD vertellen kort over hun motivatie en hun innovatieve idee.

Wie Straw Block Systems & Bouwkundig Adviesbureau VplusD
Het idee Efficiënt en bevingsbestendig bouwen met stro prefab-elementen
Aan het woord Peter Davids, directeur VplusD

VplusD en de Nieuwbouw-innovatieregeling
“We bouwen met Straw Block Systems, prefab-elementen van stro. Het initiatief komt van Pim Hondeveld, van Straw Block Systems. We geloven in een toekomst voor dit eerlijke en duurzame product en ondersteunen Pim bij het verder uitwerken van dit idee. De bouwwereld volgt met interesse de ontwikkelingen rond bouwen met stro. De Hanzehogeschool wilde bijvoorbeeld graag in gesprek over de mogelijkheden. Zij attendeerden ons op de Nieuwbouw-innovatieregeling. Wij hopen het concept met deze regeling verder te kunnen ontwikkelen.”

Meedoen omdat:
“Ons eigen kantoor is gebouwd met dit Lego-achtige bouwsysteem. We zijn er van overtuigd dat het materiaal een oplossing biedt voor bevingsbestendig bouwen. Op dit moment kunnen we nog niet concreet onderbouwen of ons product voldoet aan alle gewenste richtlijnen en normen daarvoor. Daarom willen we het testen en certificeren.

Door deelname aan de Nieuwbouw-innovatieregeling hopen wij het product verder te kunnen ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig en efficiënt bouwproduct, dat voldoet aan alle criteria én ook interessant is voor de traditionele aannemer.” “We willen de mogelijkheden van bouwen met stro meer bekendheid geven.”

Hoogbouw en rijtjeswoningen
“Aannemers kiezen over het algemeen voor zekerheid en werken bij voorkeur met traditionele materialen. Strobouw toepassen in meerdere woonlagen is niet nieuw en wordt bijvoorbeeld in Frankrijk al toegepast. Dat maakt deze derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling voor ons interessant. We zijn benieuwd naar de mogelijkheden van ons materiaal voor hoogbouw of rijtjeswoningen. Het zou fantastisch zijn als we dit product daadwerkelijk en zonder meerkosten kunnen toepassen in bevingsbestendige hoogbouw of rijtjeswoningen!

Wie Bouwbedrijf Wolthuis BV, uit Kolham
Het idee Flexibele doorvoerset voor de aanleg van leidingen en kabels in plaats van een starre verbindingen door beton of metselwerk.
Aan het woord Brenda van der Wal, consultant Bouwbedrijf Wolthuis BV.

Bouwbedrijf Wolthuis en de Nieuwbouw-innovatieregeling
“Ons bouwbedrijf doet veel nieuwbouw in de regio, ook aardbevingsbestendige woningen, maar we herstellen ook aardbevingsschade, doen renovaties en verbouw. Daarbij komen we regelmatig lekkages tegen, onveilige situaties of vreemde bouwconstructies bij renovaties. Directeur Eddy Wolthuis reageert daar heel praktisch op. Als een echte Willie Wortel bedenkt hij praktische, innovatieve oplossingen. Het sprak voor zich dat we daarmee wilden deelnemen aan de Nieuwbouw-innovatieregeling.”

Meedoen omdat:
We ontwikkelden al diverse oplossingen voor bevingsbestendig bouwen. Denk aan een schoorsteensteiger voor het veilig plaatsen van schoorstenen, aardbevingsbestendige en duurzame schoorstenen en ook de flexibele aardbevingsbestendige doorvoerset voor het aanleggen van starre leidingen of kabels in beton of metselwerk.

“We willen dergelijke oplossingen onder de aandacht brengen, verder ontwikkelen en vermarkten. We staan nu vaak voor een dichte deur. Door deelname aan de Nieuwbouw-innovatieregeling hopen we een voet tussen de deur te krijgen, bijvoorbeeld bij de NAM en Centrum Veilig Wonen.”

Hoogbouw en rijtjeswoningen
We doen mee met een flexibele, aardbevingsbestendige doorvoerset voor kabels en leidingen in beton en gemetselde funderingen. Een betaalbare deeloplossing voor elk type woning: hoogbouw, rijtjeshuizen maar bijvoorbeeld ook voor vrijstaande woningen. De flexibele doorvoerbak voorkomt aardbevingsschade aan gas- en waterleidingen. Het is wonderbaarlijk dat zoiets simpels zoveel problemen kan voorkomen.”