Besluit over de toekomst van gaswinning Groningen

Besluit over de toekomst van gaswinning Groningen

Minister Kamp van Economische zaken kondigde vrijdag 23 september een besluit aan over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld. We zetten de hoofdpunten van dit besluit voor u op rij:

  1. Het besluit beperkt de gaswinning uit het Groningen-gasveld tot maximaal 24 miljard kubieke meter per (gas)jaar.
  2. Alleen in geval van koude winters, wanneer het strikt noodzakelijk blijkt, mag er extra gas worden geproduceerd.
  3. Om aardbevingen te voorkomen gebeurt de gaswinning uit het Groningen-gasveld zo vlak mogelijk, met zo min mogelijk fluctuaties.
  4. Het aangekondigde besluit is een besluit voor de komende vijf jaar. Wel zal elk jaar bekeken worden of actuele kennis en inzichten aanleiding kunnen zijn om het besluit mogelijk bij te stellen en aan te passen.
  5. De Nationaal Coördinator Groningen zet het inspectieprogramma in de regio onverminderd voort.
  6. In 2021 komt er een nieuw instemmingsbesluit. De minister heeft NAM verzocht vóór 1 oktober 2020 een nieuw Winningsplan in te leveren voor gaswinning uit het Groningen-gasveld. Zodat een nieuw besluit per 1 oktober 2021 kan ingaan.
Minister Kamp
“De veiligheid van de inwoners van Groningen is leidend bij het nemen van besluiten over de gaswinning”
Minister Kamp
Inspraak

Bij het opstellen van het besluit over gaswinning in Groningen nam de minister de inbreng mee van diverse adviesorganen en experts. Daarbij hadden gemeenten, provincies en Waterschappen een Adviesrecht. Dit betekent dat men voorafgaand aan het besluit advies kon geven aan de minister.

In juni 2016 presenteerde minister Kamp van Economische zaken een conceptbesluit over gaswinning uit Groningen. Vervolgens was het mogelijk om zienswijzen in te dienen. In totaal werden 5.530 zienswijzen ingediend, waarvan 252 unieke zienswijzen en 29 reacties van overheden. Ook NAM diende een zienswijze in. Op 23 september presenteerde minister Kamp zijn definitieve besluit. Het besluit was op basis van de zienswijzen en inbrengen aangescherpt.

Tegen het definitieve instemmingsbesluit kon tot 11 november 2016 beroep worden aangetekend bij de Raad van State.

Reactie van NAM op het besluit

Voor NAM geeft het besluit duidelijkheid over de activiteiten in de komende periode. We blijven tegelijkertijd onverminderd – samen met de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen en andere betrokken partijen – werken aan het herstel en investeren in het perspectief voor de Groningers.

Gasjaar 2015 – 2016: gasproductie blijft onder productieplafond
“Het verminderen van de gaswinning in Groningen tot 24 miljard kubieke meter per jaar, betekent een halvering sinds 2012”
Minister Kamp

In het gasjaar 2015 – 2016 produceerde NAM in totaal 26,98 miljard kubieke meter aardgas uit het Groningen-gasveld. Hiermee blijft NAM onder het productieplafond van 27 miljard kubieke meter, zoals ingesteld door de Raad van State op 27 november 2015. Het gasjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Zoals minister Kamp 23 september aangaf in het nieuwe gasbesluit, is het productieplafond voor het komend gasjaar, dat op 1 oktober is ingegaan, verder verlaagd naar 24 miljard kubieke meter. Enkel in koude winters en voor zover dit noodzakelijk is mag meer aardgas geproduceerd worden.

Gasjaren

Minister Kamp van Economische Zaken bepaalde in juni 2015 dat de productiebeperkingen voor het Groningen-gasveld voortaan per ‘gasjaar’ worden vastgesteld en niet meer per kalenderjaar. Door dit besluit ligt de koude periode (oktober tot maart), waarin de vraag naar aardgas het hoogst is, aan het begin van het gasjaar. Hierdoor is de kans kleiner dat vóór het einde van het gasjaar het productieplafond al is bereikt. 

Gaswinning per productielocatie

Van oktober 2015 t/m september 2016

Grafiek

Actuele productiecijfers van het Groningen-gasveld zijn beschikbaar via Feiten en Cijfers. De cijfers zijn inclusief het aardgas dat NAM produceert voor eigen verbruik.