Thijs Jurgens, directeur Groningen aardbevingenteam NAM:

“Verder werken aan oplossingen”

Verder werken aan oplossingen

Begin juni trad Thijs Jurgens aan als directeur van het Groningen aardbevingen team bij NAM. Hij bekleedde hiervoor vijfentwintig jaar verschillende posities bij Shell. “Die expertise en achtergrond wil ik inzetten om, samen met mijn team, te werken aan een oplossing van de aardbevingsproblemen in Groningen, en alles wat daarmee samenhangt. Samenwerken is daarbij essentieel. De rol van NAM wordt geleidelijk kleiner en die van de overheid als regisseur groter.”

“De afgelopen tijd heb ik gebruikt om me zoveel mogelijk in de aardbevingsproblematiek te verdiepen. Gaswinning in Groningen is met de aardbevingen een complexe en gevoelige zaak geworden. Een zaak met veel impact op Groningen en de Groningers. Ik zie dat het veel mensen raakt. En eerlijk gezegd, het raakt mij ook.”

“Ik heb inmiddels kennis gemaakt met een aantal betrokken spelers uit de regio. Er is veel wantrouwen. Het is aan ons het vertrouwen te herstellen. Duidelijkheid is daarbij een belangrijk aspect. Ik wil dat iedereen weet waar NAM op kan worden aangesproken, maar ook waar wij niet over gaan. Dit geldt voor de bewoners in de regio, maar zeer zeker ook voor de betrokken partijen. Ik pleit voor een heldere situatie.”

Met elkaar aan de slag

“Om de regio hier beter uit te laten komen, is het bovendien van belang dat alle betrokken partijen er gezamenlijk de schouders onder zetten. Zich met elkaar inzetten voor ‘de plus’ voor de inwoners van Groningen. NAM speelt daarin een rol, maar het is terecht dat de overheid het voortouw neemt met de Nationaal Coördinator Groningen.”

“De provincie Groningen kent diverse maatschappelijke uitdagingen, die net als aardbevingen, aandacht vragen van de lokale, regionale en nationale politiek. Ik denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid en vergrijzing in de regio. Ik zie kansen om, in samenhang met de aanpak van de problematiek rond aardbevingen, die vraagstukken tegelijkertijd aan te pakken. Maar de regie ligt bij de overheid. Want als olie- en gasbedrijf kunnen én mogen wij die maatschappelijke ontwikkelingen niet sturen. Waar mogelijk zullen wij maatschappelijke partijen daar natuurlijk wel in steunen.”

“Laat alle betrokken partijen in Groningen er met elkaar de schouders onder zetten”

Belangrijke stappen

“Er is in de afgelopen vier jaar, sinds de aardbeving in 2012 bij Huizinge, al veel bereikt. Schadeafhandeling en bouwkundig versterken zijn inmiddels zoveel mogelijk overgedragen aan gespecialiseerde partijen die zich hier volledig op richten.”

“Centrum Veilig Wonen is sinds begin vorig jaar vol in bedrijf. Er zijn tot nu toe bijna 70.000 schades gemeld. Het grootste deel hiervan wordt snel afgerond, bij voorkeur door het herstellen van de schade. Met het borgen van de schadeafhandelingen bij CVW kan NAM zich weer meer en meer richten op waar wij goed in zijn. We hebben veel geleerd de afgelopen jaren. Je kunt met de beste bedoelingen iets op je bord scheppen, maar dat kan gaan wringen als het je expertise niet is. Dat was een belangrijke les. De schadeafhandeling is nu op afstand en dat is goed.”

Versterken van de regio

“Ik realiseer me dat bij velen nog een ander beeld en gevoel overheerst, maar ik ben onder de indruk van het werk dat de afgelopen jaren door het Groningen aardbevingenteam van NAM is verzet.”

“Zo zijn er in een tijd van onzekerheid rond bouwnormen, voorbereidingen getroffen voor een grootschalig versterkingsprogramma. Het liefst wilde iedereen in 2014 direct huizen gaan versterken. De realiteit is dat alle stappen in de voorbereiding wel degelijk noodzakelijk zijn: inspecteren, mogelijke risico’s wegnemen, doorrekenen van gebouwen, versterkingsmaatregelen ontwikkelen, gesprekken met bewoners.”

“Maar ik ben me er ook van bewust dat dergelijke voorbereidingen gevoelsmatig erg lang duren als het jouw huis betreft. We zullen het vertrouwen pas terugwinnen, als de inwoners van de regio de voortgang, maar ook vooruitgang gaan ervaren. Nogmaals, mijn doel is om dit met elkaar te realiseren: natuurlijk met de inwoners, de andere spelers en met ons team.”

Werken aan leefbaarheid

“Daarnaast ontplooiden we, in samenwerking met lokale overheden en in het breder maatschappelijk kader, initiatieven om de leefbaarheid in de regio te verbeteren. Sinds een jaar ligt ook die bal volledig bij de Nationaal Coördinator Groningen. Want ook hier geldt: ‘Schoenmaker blijf bij je leest’. Dat is waar we bij NAM uiteindelijk weer naar toe willen.”

“Praktisch betektent dat taken en verantwoordelijkheden laten uitvoeren door de organisatie of instantie die daar het beste voor uitgerust is. Voor NAM is dat Nederland van energie voorzien. Daarnaast spelen we met onze kennis en expertise een belangrijke rol tijdens de energietransitie. We richten de focus weer op onze kernactiviteit. Uiteraard gaan we daarbij onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid niet uit de weg.”

“We gaan ons weer richten op datgene waar we als bedrijf groot mee zijn geworden”

Innovatie

“De aardbevingen kenden ook een ander aspect. Er bleek ruimte voor innovatie en er zijn al mooie oplossingen bedacht en uitgevoerd. De roep om innovatie rond aardbevingen is en blijft de komende jaren groot. Vanuit NAM kunnen we dat aanjagen. Ik zie daar kansen. Veel van wat wij als technisch bedrijf leren, kunnen we ook praktisch toepassen in de regio. Hiermee hebben we de regio veel te bieden. We hebben bijvoorbeeld veel kennis in huis op het gebied van de ontwikkeling van technische innovaties. Zo brengen we met een derde ronde van de Nieuwbouw-Innovatieregeling de ontwikkeling van aardbevingsbestendige bouwconcepten in een stroomversnelling.”

Vertrouwen herstellen

“Als directeur van het Groningen aardbevingen team zal ik regelmatig in de regio aanwezig zijn. Ik vind het belangrijk in contact te komen en blijven met inwoners en regionale belangengroeperingen. Ook al is onze rol bij schadeherstel en versterking beperkt. We zijn nog steeds de buurman van al die mensen die boven het Groningen-gasveld wonen.”

“Aan ons de taak goed te luisteren en meer uitleggen wat we doen, waarom we iets doen en waarom dat belangrijk is. Daarmee tonen we ons een goede buur: open, transparant en benaderbaar. Dus eerst alle schade herstellen die veroorzaakt is door aardbevingen door onze gaswinning en waar mogelijk versterken en verduurzamen. Ik hoop dat de Groninger dat gaat ervaren. Ik ga me daar voor inzetten en verheug me op de samenwerking met de vele collega’s die mij hierbij willen helpen.”

Thijs Jurgens in het kort
Geboren
: in 1964, opgegroeid in Maastricht
Studie
: Natuurkunde
Jongensdroom
: Werken in het buitenland
Privé
: Gehuwd, drie kinderen
Carrière
: startte in 1991 als petroleum-engineer bij Shell. Woonde en werkte in verschillende landen, met name in het Midden-Oosten.
Vorige functie
: Vice-President Shell Innovation & Research Development