Toename aardbevingsbestendiger nieuwbouw

Toename aardbevingsbestendiger nieuwbouw

Gaswinning uit het Groningen-gasveld veroorzaakt aardbevingen. Er zijn daarom voor de regio diverse regelingen: ter compensatie van de gevolgen van aardbevingen en voor het stimuleren van innovatie, leefbaarheid en duurzaamheid. Een van de regelingen van NAM is gericht op het ondersteunen en stimuleren van bevingsbestendige nieuwbouw.

Aardbevingsbestendiger bouwen is in de regio boven het Groningen-gasveld van belang: bij bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw. De Nieuwbouwregeling van NAM, opengesteld in april 2014, biedt technische en financiële ondersteuning aan projecten die rekening houden met aardbevingsbestendiger bouwen.

Crisis

Door de economische crisis zat nieuwbouw in Nederland lange tijd in een dip, ook in Groningen. Aardbevingen zorgden in Groningen bovendien voor onzekerheden bij het realiseren van nieuwbouw. Zo waren er lange tijd geen richtlijnen voor aardbevingsbestendige bouw. De Nieuwbouwregeling stimuleert dat nieuwbouw in Groningen doorgaat, ondanks aardbevingen. Uit de cijfers van de regeling blijkt dat er weer volop wordt geïnvesteerd in nieuwbouw in het aardbevingsgebied.

Julia Finkielsztajn, coördinator van de Nieuwbouwregeling, licht de gedachte achter de Nieuwbouwregeling toe: “Met de Slimmer Ontwerpen regeling kan men een percentage van de bouwsom vergoed krijgen. Daarmee creëren we een financiële prikkel waarmee we innovatieve en kostenbewuste nieuwbouw stimuleren. Voor degene met nieuwbouwplannen is het aantrekkelijk om de meerkosten zo veel mogelijk te beperken, zodat hij over houdt van de bijdrage door NAM. Bewuste bouwkundige keuzes zijn belangrijk voor de toekomst van nieuwbouw in het aardbevingsgebied.”

Nieuwbouwregeling

Grafiek Feiten en cijfers over nieuwbouw Inmiddels heeft NAM aanvragen ontvangen voor het realiseren van ruim 5.500 eenheden, zoals (rijtjes)woningen, appartementen, boerenschuren en scholen. Hoewel ook scholen, agrariërs en ondernemers de regeling gebruiken, gaat het in 98 procent om nieuwbouw met een woonbestemming. In totaal is er tot nu toe bijna 30 miljoen euro toegekend vanuit de regeling.

Meer feiten en cijfers over nieuwbouw

Nieuwbouw-innovatieregeling

Naast de nieuwbouwregeling is er de Nieuwbouw-innovatieregeling. Hiermee steunt NAM onderzoek naar innovatieve oplossingen voor bevingsbestendig bouwen. De derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling gaat in september van start. Deze derde ronde richt zich met name op innovatie op het gebied van aardbevingsbestendigere rijwoningen en appartementencomplexen.

Innovatieve ideeën kunnen tot uiterlijk 5 september 2016, vóór 12.00 uur, worden ingediend voor deelname aan Nieuwbouw-innovatieregeling.

Wilt u meedoen? Lees meer over de derde ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling .

Kennisgroei en innovatie

NAM stimuleert het uitwisselen en delen van kennis over bevingsbestendig bouwen, bijvoorbeeld door het organiseren van kennissessies. Ook publiceerde NAM Het Slimme Bouwen (PDF): een praktisch naslagwerk voor ondernemers in de bouw, met feiten en ervaringen over bevingsbestendig bouwen.

Begin juni vond de officiële kick-off plaats van BuildinG: een kennis- en innovatiecentrum dat dé plek moet worden voor toekomstbestendig bouwen en wonen. Op het terrein van de Rijksuniversiteit Groningen verrijst in dit kader een testhal, waar onder andere het trillingsgedrag van materialen en constructies kan worden onderzocht op een triltafel.

Lees op onze website NAMPlatform.nl meer informatie over bevingsbestendig bouwen en diverse regelingen. Op deze website publiceert NAM ook actuele cijfers over de nieuwbouwregeling.