Inspectie schademeldingen rand van gebied

Inspectie schademeldingen rand van gebied

Vanaf september 2016 gaat CVW schademeldingen aan de randen van het aardbevingsgebied laten inspecteren. Er wordt niet alleen beoordeeld of schade is veroorzaakt door aardbevingen, maar er wordt ook aandacht besteed aan het vaststellen van andere mogelijke oorzaken.

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) is een controle uitgevoerd op eerder onderzoek naar mogelijke oorzaken van schade aan de randen van het aardbevingsgebied. Het validatieteam van de TU Delft concludeert dat de steekproef te klein is om definitieve conclusies te trekken over de relatie van aardbevingen met de gemelde schade aan alle gebouwen. Op basis daarvan stelt de NCG dat het wenselijk is om aangemelde schades individueel te onderzoeken.

Thijs Jurgens, directeur Groningen aardbevingen team van NAM: “We vinden het belangrijk dat er invulling wordt gegeven aan onze eerdere belofte om alle schademeldingen aan de randen van het aardbevingsgebied te laten inspecteren. Er is schade en daarvan wil iedereen weten hoe dat komt. Het is in het belang van schademelders, maar ook van NAM, dat er een antwoord komt op die vraag.”

Lees een volledig interview met Thijs Jurgens elders in dit magazine.

Of lees meer informatie op de website van de Nationaal Coördinator Groningen en Centrum Veilig Wonen.