“Het blijft prachtig wonen in Groningen”

Het blijft prachtig wonen in Groningen

De huizenmarkt trekt aan. Het aantal verkochte huizen neemt toe, zeker ook in de provincie Groningen. Jan Palland, NVM-makelaar in Groningen, licht deze trend toe.

“De huizenmarkt zit alweer een tijdje in de lift, daar kan niemand omheen. In de stad Groningen staan huizen zelfs gemiddeld niet langer dan een maand te koop. Dat is overigens een uitzonderlijke situatie”, geeft Palland toe, “zelfs landelijk gezien. Maar ook in de rest van de provincie vertoont de verkoop van huizen een stijgende lijn.”

Crisis en aardbevingen

“De Groningse huizenmarkt ondervond de afgelopen jaren veel last van de crisis, de aardbevingen en krimp in de regio. Maar de economie trekt weer aan. Ook Groningers durven langzaam maar zeker weer te investeren in een huis met eigen grond. Ondanks alle onzekerheden. In de eerste helft van 2016 is het aantal verkochte huizen in álle 23 Groningse gemeenten toegenomen.”

Imago van de provincie

Het risico op aardbevingen zorgt in bepaalde gebieden wel voor onzekerheid in Groningen, weet Jan Palland. “Kopers weten meestal precies hoeveel zij aan een huis willen besteden. Voor dat budget is in Noordoost-Groningen vaak net iets meer te krijgen. Maar daar komen dus aardbevingen voor. Kopers vragen zich dan bijvoorbeeld af hoe het zit met de schadeafhandeling, is dat goed geregeld? Die zorg moeten we wegnemen.”

Waarderegeling NAM

Door het risico op aardbevingen in de regio boven het Groningen-gasveld kan de verkoopprijs van een huis lager uitvallen, dan die van een vergelijkbare woning in een andere regio. De Waarderegeling van NAM biedt compensatie, wanneer de verkoopprijs van een woning aantoonbaar lager uitvalt door het risico op aardbevingen. Inwoners van de regio boven het Groningen-gasveld kunnen gebruik maken van deze regeling, na verkoop van hun woning. Lees verder op de website NAMPlatform.nl over de Waarderegeling van NAM.

Voortgang Waarderegeling NAM

Grafiek met cijfers Waarderegeling per 21 augustus 2016

Bekijk meer feiten en cijfers over de waarderegeling.