Contra-expertise door Vergnes niet meer vergoed

Contra-expertise door Vergnes niet meer vergoed

Goede kwaliteit van schade-expertise is van belang voor realistische verwachtingen van gedupeerden en een vlotte schadeafhandeling. Vanaf 2015 is vastgesteld dat de rapporten van Vergnes Expertise B.V. naar schade aan gebouwen in Groningen, niet voldeden aan de vereiste kwaliteit.

In vrijwel alle rapporten die Vergnes opstelde ontbreekt een steekhoudende onderbouwing van schade-oorzaken. Bovendien blijkt er regelmatig sprake te zijn van kopieerwerk van (delen van) schaderapporten. NAM betreurt dat een intensief verbetertraject geen resultaat heeft opgeleverd en heeft daarom besloten de kosten voor contra-expertises door Vergnes vanaf 1 september niet meer te vergoeden. NAM is zich bewust van de gevoeligheid van dit besluit.

NAM vindt het belangrijk dat bewoners zo min mogelijk hinder ervaren van dit besluit. Vergnes kan daarom zaken waar CVW al toestemming heeft gegeven om Vergnes in te schakelen afronden. In deze gevallen zal NAM de kosten blijven dragen.

Lees meer over dit besluit op NAMPlatform, de website over gaswinning en aardbevingen.