Nieuws en ontwikkelingen sinds april 2016

1 april
Winningsplan 2016
NAM dient bij de minister van Economische Zaken en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een geactualiseerd Winningsplan in voor het Groningen-gasveld. NAM levert het Winningsplan 2016 in met een Meet- & Regelprotocol en een studieprogramma.

Lees het Winningsplan 2016 en alle relevante documenten bij dit plan.
15 april
Waarderegeling
NAM breidt de Waarderegeling uit naar de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, De Marne en Menterwolde. Met deze regeling compenseert NAM inwoners boven het Groningen-gasveld die hun huis verkochten, wanneer de verkoopprijs van hun huis aantoonbaar lager blijkt door het risico op aardbevingen in de regio. De Waarderegeling is sinds april 2014 van kracht. Meer dan 1.000 huizenverkopers maakten reeds gebruik van deze regeling.

Bezoek NAMPlatform.nl voor informatie over de waarderegeling van NAM.
19 april
Toekomstige gaswinning
NAM publiceert haar voorstel voor toekomstige gaswinning uit het Groningen-gasveld. NAM stelt een handhaving van het huidige productieniveau van 27 miljard kubieke meter voor.

Lees meer over dit voorstel van NAM op de website NAMPlatform.
29 april
Supplement Technisch Addendum
NAM dient bij de rijksoverheid een supplement in bij het Technisch Addendum van het Winningsplan 2016. Hierin staan onderwerpen die, vanwege vervroegd indienen van het Winningsplan 2016, niet werden opgenomen in oorspronkelijk Technisch Addendum.

Bekijk alle documenten die bij het Winningsplan 2016 werden ingediend.
1 juni
BuildinG
Op woensdag 1 juni 2016 werd de officiële kick-off verricht van BuildinG. Dit kennis- en innovatiecentrum is een initiatief van het Economic Board Groningen. Het moet de plek worden voor toekomstbestendig bouwen en wonen. In de testhal, die op de Zernike Campus zal verrijzen, kan onder andere het trillingsgedrag van materialen en constructies worden onderzocht op een triltafel.

Lees verder over BuildinG.
4 juni
Bevingsbestendiger sporthal
Scholen en sportverenigingen uit Middelstum kunnen sinds zaterdag 4 juni sporten in een gloednieuwe aardbevingsbestendiger sporthal, De Hippolytushal. NAM droeg bij aan het aardbevingsbestendiger maken en het verduurzamen van het gebouw.

Lees meer over de opening van de Hippolytushal.
9 juni
5G fieldlab
Op donderdag 9 juni is een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het realiseren van een 5G fieldlab in Noord-Groningen. Hiermee kunnen op diverse plaatsen in het aardbevingsgebied toepassingen worden getest met het internet van morgen. 5Groningen is een initiatief van het Economic Board Groningen (EBG).

Lees meer over 5G en over de Economic Board Groningen.
24 juni
Ontwerp instemmingsbesluit
Op vrijdag 24 juni kondigde minister Kamp van Economische Zaken zijn ontwerpbesluit aan over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld. De minister stelt een productieniveau van 24 miljard kubieke meter per jaar voor
30 juni
Nieuwe dreigingskaart KNMI
De seimische dreiging boven het Groningen-gasveld is gedaald. Dit blijkt uit een nieuwe versie van de Seismische Dreigingskaart Groningen (Seismic Hazard), die het KNMI 30 juni presenteert. In deze versie, de derde versie in de afgelopen twee jaar, zijn ook gegevens over de samenstelling van de ondiepe ondergrond opgenomen.

Lees ook het artikel over de Seismische Dreigingskaart Groningen elders in dit magazine.
4 juli
EPI kenniscentrum
Jeroen Rijnhart, directeur van het EPI kenniscentrum in Groningen, reikte maandag 4 juli het 3999e, 4000ste en 4001ste certificaat uit voor de training Communicatie en gedrag in aardbevingsgebieden. Ruim 4000 (bouw)vaklieden uit de provincie Groningen rondden deze training inmiddels met goed gevolg af.

Lees meer over deze mijlpaal op onze website NAMPlatform, of lees verder over EPI kenniscentum.
6 juli
EZ informatie-avonden
Van 6 t/m 14 juli organiseerde het Ministerie van Economische Zaken vijf informatiebijeenkomsten in de regio boven het Groningen-gasveld over het ontwerp instemmingsbesluit over gaswinning in Groningen.

Lees ook het artikel over de informatieve bijeenkomsten, elders in dit magazine.
7 juli
Nieuwbouw-innovatieregeling
Bijeenkomst voor deelnemers tweede ronde Nieuwbouw-innovatieregeling en aftrap derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling.

Lees ook het artikel over over innovatieve oplossingen voor bevingsbestendig bouwen in de regio, elders in dit magazine.
15 juli
Gezondheid en Veiligheid
Onderzoekers van Gronings Perspectief presenteren namens de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek, naar gezondheid, veiligheid en toekomstperspectief van de Groningers. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Lees meer over dit onderzoek, uitgevoerd door Gronings Perspectief.
16 juli
Trilploat
De Groninger rapformatie Wat Aans! maakte het nummer ‘Trilploat’. In april kregen ze een bijdrage van het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma voor het maken van een nummer met clip die Groningen positief op de kaart moest zetten.

Lees meer over Trilploat of bekijk de clip. Of lees verder over het NAM Leefbaarheid- en Duurzaamheidsprogramma.
21 juli
Arbiters Aardbevingsschade
De Arbiters Aardbevingsschade doen voor het eerst uitspraak en stellen de schademelders in twee van de drie gevallen in het gelijk. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stelde begin 2016 vijf Arbiters aan, om het schadeherstelproces te verbeteren. De arbiters worden ingeschakeld wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt over schadeherstel.

Lees meer over de Arbiters Aardbevingsschade.
28 juli
Bijzonder transport
Op donderdag 28 juli en vrijdag 29 juli werden vanuit Wognum kant-en-klare aardbevingsbestendigere woningen via de Afsluitdijk naar Loppersum vervoerd.

Lees verder over dit bijzondere transport, elders in dit magazine.
12 augustus
NAM dient zienswijze in
Eind juni publiceerde minister Kamp zijn ontwerpbesluit over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld. Als onderdeel van het besluitvormingsproces biedt de minister iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op dit ontwerpbesluit. NAM heeft besloten zelf ook een zienswijze in te dienen.

Lees meer over deze zienswijze van NAM op NAMPlatform.nl.
18 augustus
Inspectie schademeldingen rond aardbevingsgebied
Centrum Veilig Wonen (CVW) laat vanaf september 2016 schademeldingen aan de randen van de regio boven het Groningen- gasveld inspecteren. Er zal niet alleen worden beoordeeld of schade is veroorzaakt door aardbevingen, ook zullen mogelijke andere oorzaken worden vastgesteld.
19 augustus
Derde ronde Nieuwbouw-innovatieregeling van start
In september gaat de derde onderzoeksronde van de Nieuwbouw-inno vatieregeling van start. Ondernemers met een innovatieve oplossing voor bevingsbestendig bouwen kunnen zich tot 5 september voor deze derde ronde aanmelden.

Lees in dit magazine meer over diverse regelingen voor bevingsbestendiger nieuwbouw.
23 augustus
Contra-expertise door Vergnes niet meer vergoed
Goede kwaliteit van schade-expertise is van belang voor realistische verwachtingen van gedupeerden en een vlotte schadeafhandeling. Vanaf 2015 is vastgesteld dat de rapporten van Vergnes Expertise B.V. naar schade aan gebouwen in Groningen, niet voldeden aan de vereiste kwaliteit.

Op NAMPlatform leest u meer hierover.
24 augustus
Hoorzitting gaswinning Provinciale Staten Groningen
Provinciale Staten Groningen organiseerde woensdag 24 augustus een hoorzitting over gaswinning en aardbevingen. De Staten organiseerden deze hoorzitting met het doel zich een helder beeld te vormen van schade door gaswinning, schadeherstel, problemen en lacunes hierbij en mogelijke oplossingen hiervoor.
31 augustus
Ronde tafelgesprek Provinciale Staten
Provinciale Staten organiseerde, in aansluiting op de hoorzitting een week eerder, een Ronde tafelgesprek met o.a. vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Groningen, Centrum Veilig Wonen en NAM.
5 september
Landelijke politici op werkbezoek in Groningen
De vaste Kamercommissie van Economische Zaken bracht maandag 5 september een werkbezoek aan Groningen.
7 september
Technische Briefing Tweede Kamer
In de Tweede Kamer vindt een Technische briefing plaats over gaswinning en aardbevingen.
8 september
Ronde tafelgesprek Tweede Kamer
In de Tweede Kamer vindt, volgend op de Technische Briefing, een Ronde tafelgesprek plaats met vertegenwoordigers van diverse betrokken partijen bij gaswinning en aardbevingen.